Pár slov o nás

Historie a současnost střeleckého klubu

Sportovně střelecký klub Skalice u České Lípy 0005 je občanské sdružení zájemců o sportovní střelbu. Vznik klubu se datuje zhruba do druhé poloviny 70-tých let minulého století. Střelnice byla podle pamětníků budována svépomocí, tehdy pravděpodobně pod nutnou záštitou Svazarmu. Zpočátku šlo o skromnou plochu v mělkém pískovcovém lůmku bez vhodného zázemí. Kromě toho členové klubu provozovali malou vzduchovkovou střelnici v objektu obecní hasičské zbrojnice. Po roce 1989 a zániku Svazarmu přešel klub pod křídla ČSS jako jeden z prvních.

Současný úplný název: ČSS, z. s. – sportovně střelecký klub Skalice u České Lípy 0005.

Po roce 2000 byl pronajatý prostor vzduchovkové střelnice v obci postupně opuštěn. Pozornost byla věnována snaze využít sousední volnou plochu k vybudování 100 m střelnice pro dlouhé zbraně. Tento záměr se však nepodařilo dokončit. Na stávající střelnici se během let podařilo vybudovat nezbytné zázemí a provést nutné úpravy pro možnost tréninku a pořádání EPP.

"Demokracie je, když dva vlci a jedno jehně hlasují, co bude k večeři. Svoboda je, když dobře ozbrojené jehně odmítá hlasovat. Kdo se vzdá svobody, aby získal jistotu, ztratí nakonec obojí."Benjamin Franklin

V současné době má členská základna necelé tři desítky členů. Kromě zvyšování střeleckých dovedností se klub zabývá pořádáním střeleckých soutěží v různých disciplínách: mířená střelba, malá odstřelovačka a evropský policejní parkur. Soutěže jsou pořádány jak ve vlastní režii, tak ve spolupráci s dalšími spřátelenými střeleckými kluby ze sousedních okresů a krajů.

Členové klubu podporují zájmovou střelbu pro mládež i dospělé. Ve spolupráci s obcí Skalice u České Lípy se podílejí na pořádání dětského dne nebo místního amatérského „triatlonu“ – střelba, cyklistika a kuželky. V omezené míře je umožněno formou pronájmu pořádání amatérských soutěží pro laickou veřejnost (firemní akce).